Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Secureplan Turvatekniikka Oy

Yhteystiedot:
Pohjankyröntie 135 C
61500 Isokyrö

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Secureplan Turvatekniikka
Pohjankyröntie 135 C
61500 Isokyrö
asiakaspalvelu@secureplan.fi
020 7959200

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Secureplan Turvatekniikka
Tietosuojavaltuutettu
Pohjankyröntie 135 C
61500 Isokyrö
tietosuojavaltuutettu@secureplan.fi
020 7959201

2. Rekisteröidyt
Rekisterimme kerätään pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse verkkolomakkeen tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, ansioluettelon tiedot, palkkatoivomus, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot sekä hakemuksen käsittelyyn ja tilanteeseen liittyvät tiedot. Verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana. Voit estää evästeiden käytön.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palvelun laadun ylläpitäminen
 • asiakastyytyväisyyskysely
 • työnhakijoiden tiedot rekrytarkoitukseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • titteli
 • ansioluettelo
 • syntymäaika
 • laiteluettelo

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tietosuojavaltuutettu@secureplan.fi

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto. Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi
kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • työnhakijalta työhakulomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Secureplan Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Ota yhteyttä