Tarjoamme kaikki turvatekniikan palvelut ammattitaidolla. Käytössämme on kuusivaiheinen laatujärjestelmä, jossa yhtään työvaihetta ei jätetä satunnaisen puhelinsoiton tai muistin varaan. Meillä turvallisuutesi on hyvissä käsissä!

Toimitamme loppuunvietyjä rikosilmoitus-, kameravalvonta-, kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja henkilöturvajärjestelmiä sekä monipuolisia myynninkehitys- ja hävikintorjuntaratkaisuja. Myynninkehitys- ja hävikintorjuntaratkaisumme hyödyntävät kustannustehokkaasti olemassa olevia kamera- ja valvontajärjestelmiä.

Secureplan -kokonaisratkaisut kattavat yksittäiset laitetoteutukset ja laajemmat useiden turvajärjestelmien muodostamat järjestelmäintegraatiot. Toimitamme järjestelmäratkaisut julkishallinnon, finanssisektorin, kaupan alan, teollisuuden sekä kotitalouksien tarpeisiin. Secureplan – ratkaisuilla asiakas saa aina täyden hyödyn hankkimistaan järjestelmistä integroinnin, laitehuollon sekä ammattitaitoisen koulutuksen ja tarjoamamme etäkäyttöpalvelun avulla.

Täydennämme yrityksemme ammattitaitoa ja palveluratkaisuja käyttämällä tarkoin valikoituja yhteistyökumppaneita kaikilta liiketoiminta-aloilta. Kumppaneidemme avulla voimme tarjota todella monipuolisia ratkaisuja täysin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

PTT-LAATUJÄRJESTELMÄ™

PTT-LAATUJÄRJESTELMÄ™

Kuusivaiheisessa laatujärjestelmässä jokainen työvaihe käydään tarkasti läpi. Kaikki työ tarkastetaan ja dokumentoidaan sisäisesti. Ajantasainen turvajärjestelmädokumentti on vahinkotilanteessa yhtä arvokas kuin järjestelmä itse!

Projektin edetessä järjestelmävaiheet tarkastetaan työpareittain, ja projektilla on aina sähköisen dokumentoinnin lisäksi kaksi vastuuhenkilöä.

Palvelut ja ratkaisut

Palvelut

1. Kartoitus
Kartoitusvaiheessa käydään läpi tarpeet ja esitellään niihin soveltuvat ratkaisut. Näiden pohjalta valmistuu toimenpide- ja ylläpitosuunnitelma.

2. Suunnittelu
Järjestelmä suunnitellaan, ohjelmoidaan ja tarvittaessa rakennetaan valmiiksi testitiloissamme.

3. Asennus
Laitteistot asennetaan, ohjelmoidaan ja optimoidaan tilojen ja käyttöpaikkojen vaatimusten mukaiseksi.

4. Dokumentointi
Valmiista järjestelmästä laaditaan tarkka dokumentointi ylläpidon, huollon ja viranomaistoimintojen tueksi. Yksityiskohtainen dokumentointi on vahinkotilanteissa ensiarvoisen tärkeää.

5. Koulutus
Opastamme ja koulutamme aina järjestelmän käyttöön. Lisäksi tuki on saatavilla 24h vuorokaudessa.

6. Ylläpito ja huolto
Ylläpitosuunnitelma auttaa järjestelmän elinkaaren seurannassa. Ajan saatossa vastaantulevat potentiaaliset haavoittuvuudet pyritään ennakoimaan ja välttämään edeltä käsin.
Myös huolto palvelee 24 tuntia vuorokaudessa, apu on aina puhelinsoiton päässä.

Leasing
Järjestelmäleasing tai huoltosopimus on helppo tapa jakaa investointipidemmälle jaksolle ja vapauttaa pääoma tuottavaan toimintaan. Tarjoamme myös leasing-rahoitusta kaikille järjestelmille ja -palveluille.

Ratkaisut

Kaupan ala
Vähittäiskaupoissa suurimpana haasteena on tuotehävikin minimoiminen, tähän on ratkaisuina esim. kameravalvonta ja tuotesuojaportit.

Julkinen sektori
Julkisella sektorilla haasteina mm. henkilöiden kulkemisen rajoittaminen ja ilkivalta. Tähän ratkaisuna esim. kulunvalvonta, rikosilmoitinjärjestelmät ja älykäs videoanalyysi.

Huoltamoturvallisuus
Huoltamoiden murheena ovat näpistykset, polttoainevarkaudet ja ilkivalta. Tähän ratkaisuna on älykäs kameravalvonta ja rekisterikilven tunnistustarkkuus.

Teollisuus
Teollisuudella on monesti tarpeita rajata kulkemista, minimoida kadonneiden avaimien aiheuttamat kustannukset, sekä nostaa työturvallisuutta. Ratkaisuja mm. kulunvalvonta, työajanseuranta ja kameravalvonta.

Kodin turvallisuus
Kodin suojaaminen on nykyään hyvin tarpeellista, onhan se jokaisen ihmisen tärkein rakennus. Käytön helppous on erityisen tärkeää koska esimerkiksi pienten lasten kulkeminen on otettava huomioon.

Pankit
Pankit tarvitsevat suojan 24/7, jossa on tärkeää henkilön tunnistaminen ja avunkutsu sitä tarvittaessa. Tähän ratkaisuina on mm. rikosilmoitinjärjestelmät, kulunvalvonta, hätäkutsupainikkeet ja laadukas korkeatasoinen kameravalvonta

Ota yhteyttä